bv百科资讯

bv包包怎么样,葆蝶家手工编织包价格图片介绍

香奈儿包包经典款尺寸都有哪些?

香奈儿包包经典款尺寸都有哪些?


拥有一款香奈儿包包,是值得高兴的事。我们在购买这款高品位奢侈品牌包包的时候,通常会考虑到一个大 小的因素。你要想买一个大小适合自己的包包,那就需要知道不同型号之间所对应的尺寸大小,有利于我们购买判断。下面来看看金诚皮具小编为大家整理的经典香 奈 儿Chanel包包的尺寸。


Classic Flap - Mini 17 x 13 x 6.5 cm 6.5" x 5" x 2.5"

Classic Flap - Small 23 x 14 x 5 cm 9" x 5.5" x 2"

Classic Flap - Medium 25.5 x 15 x 6.5 cm 10" x 6" x 2.5"

Classic Flap - Jumbo 30.5 x 20 x 7.5 cm 12" x 8" x 3"

Classic Flap - Maxi 33 x 23 x 10 cm 13" x 9" x 4"

2.55 Reissue - 224 20 x 15 x 5 cm 8" x 6" x 2"

2.55 Reissue - 225 25.5 x 15 x 6.5 cm 10" x 6" x 2.5"

2.55 Reissue - 226 28 x 20 x 9 cm 11" x 8" x 3.5"

2.55 Reissue - 227 30.5 x 19 x 9.5 cm 12" x 7.5" x 3.75"

2.55 Reissue - 228 35.5 x 21.5 x 10 cm 14" x 8.5" x 4"

E/W Flap 25.5 × 14 × 5 cm 10" x 5.5" x 2"

Timeless Clutch 25.5 x 10 x 6.5 cm 10" x 4" x 2.5"

GST (Grand Shopping Tote) 33 x 25.5 x 13.5 cm 13" x 10" x 5.25"

PST (Petit Shopping Tote) 25.5 x 24 x 9 cm 10" x 9.5" x 3.5"

PTT (Petit Timeless Tote) 25.5 x 18 x 11.5 cm 10" x 7" x 4.5"

Medallion Tote 29 x 25.5 x 14 cm 11.5" x 10" x 5.5"

Cerf Tote (Executive Tote) 35.5 x 25.5 x 15 cm 14" x 10" x 6"cache
Processed in 0.011029 Second.